[69Dragon ASIA] Ra mắt tính năng Tinh Thông trang bị

Kính chào bằng hữu thân mến,

Theo nguyện vọng của người chơi, BQT 69Dragon ASIA quyết định cho ra mắt tính năng “Tinh Thông trang bị”.


Trang bị Tinh Thông là trang bị được kích hoạt thêm thuộc tính tiềm ẩn tùy theo cấp độ. Tinh thông trang bị trừ Ám khí, võ hồn, long văn, thời trang và thú cưỡi thì đều có thể sử dụng tính năng Tinh Thông.


Các hạ chỉ cần đem đến một cái Trang Bị Tinh Thông Phù giao cho Tô Châu – Mộ Bạch (345,227) sử dụng chức năng “Giải phong tinh thông trang bị” là có thể hoàn tất

 

Sau khi đã giải phóng, các hạ có thể thăng cấp tinh thông cho trang bị bằng cách thu thập Ly Hỏa (có được tại các phụ bản mới) số lượng nhất định đem đến cho anh ta sử dụng chức năng “Thăng cấp tinh thông trang bị”. Lưu ý cả trang bị đã Điêu Văn cũng có thể tinh thông.

 


Thời gian ra mắt: Sau bảo trì 08/02/2020

Chú ý vật phẩm có thể rớt các phụ bản và Boss:

- Boss Thảo Nguyên

- Boss Huyền Vũ Đảo

- Boss Thương Sơn

- Boss Võ Di

- Q123 Tô Châu

- Sát Tinh

- Boss Kính Hồ


===========================

Fanpage: https://www.facebook.com/DragonOath69/
Home: http://69dragon.com/
ID 69Do3: http://id.69dragon.comTop