[69Dragon ASIA] Thông báo mẹo khắc phục tính năng Tinh Thông

Kính chào bằng hữu thân mến,

69Dragon Asia xin thông báo sự cố và mẹo khắc phục tính năng Tinh Thông theo các bước sau:


Chọn ngôn ngữ EnglishBước 1: mở Launcher ASIA
Bước 2: Chọn ngôn ngữ English (Không ảnh hưởng gì đến ngôn ngữ tiếng Việt)

69Dragon Asia mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này.

Ký bút:
69dragon Oath

===========================

Fanpage: https://www.facebook.com/DragonOath69/
Home: http://69dragon.com/
ID 69Do3: http://id.69dragon.com
Top